Bếp từ PWP611BB5E

Model: PWP611BB5E - Mã hàng:

Bảo hành: - Xuất xứ: Tây Ban Nha

12.500.000 ₫

Giới thiệu: Bếp từ PWP611BB5E

Thông số kỹ thuật

Bếp từ PWP611BB5E

Đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi đánh giá của bạn. Cũng xin lưu ý rằng việc gửi đánh giá chỉ được kích hoạt cho người dùng đã mua sản phẩm này.


Bình luận

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi câu hỏi của bạn

{{vm.commentCount}} Bình luận

{{item.status}} {{item.commenterName}}
{{item.commentText}}
{{item.createdOnRelative}} -
{{childItem.status}} {{childItem.commenterName}}
{{childItem.commentText}}
{{childItem.createdOnRelative}} -

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký phản hồi